CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal IV-SSF Approach to Array Signal Processing in Colored Noise Fields

P. Stoica ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling) ; M. Wong ; Q. Wu
Proc. ICASSP 95, Detroit, MI p. 2088-2091. (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15671

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur