CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of the cryogenic 2-14 GHz eleven feed system for VLBI2010

Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Miroslav Pantaleev (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; T. Ekebrand ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Hasan Raza (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; J. Yin ; J. Jonsson ; Leif Helldner (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium) ; Anders Emrich ; Benjamin Klein
6th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012; Prague; Czech Republic; 26 March 2012 through 30 March 2012 p. 621-625. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present an overview of the recent developments of a cryogenic 2-14 GHz feed system for the Very Long Baseline Interferometry 2010 (VLBL2010) project. The developments include a new balun feeding network, a new circular Eleven feed, system noise temperature modeling and testing, integration with different low noise amplifiers (LNAs), and cryostat design and integration.


Article number 6206604Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-13. Senast ändrad 2016-07-05.
CPL Pubid: 156676

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för rymd- och geovetenskap, Onsala rymdobservatorium (2010-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur