CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigation of penetration ability of UWB antennas in near-field sensing applications

Aidin Razavi (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Proceedings of 6th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012. Prague, 26-30 March 2012 p. 791-795. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Characterization of antennas in far-field applications, both in Line-Of-Sight (LOS) applications (such as in radar systems, point-to-point communications, satellite communications, radio telescopes, etc.) and multipath environment applications (such as mobile communications, indoor communications and indoor geolocations, etc.), is well defined and can be evaluated by well-developed measurement techniques. However, it is still not established how to characterize antennas in near-field sensing applications, where most of the characteristics of antenna in far-field applications are not valid anymore. In this paper, we investigate the characteristics of antennas in near-field sensing applications. The penetration ability, both in time-domain and in frequency-domain is introduced and evaluated. Three UWB antennas, with both simulated and measured results are presented here to demonstrate and evaluate the penetration ability, and the difference from the far-field characteristics, such as the directivity. It is concluded that the higher directivity in far-field does not guarantee a deeper penetration in near-field.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-13. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 156674

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Optimal Near-field Antenna Apertures in Lossy Media