CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Capacity characterization of Eleven antenna in different configurations for MIMO applications using reverberation chamber

Xiaoming Chen (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jan Carlsson
Proceedings of 6th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2012. Prague, 26-30 March 2012 p. 1571-1575. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In this paper, we characterize the multiple-input multiple-output (MIMO) performance of a multi-port wideband receive antenna with three ideal (i. e. unity embedded radiation efficiency and no correlation) transmit antennas. Different configurations (feeding networks) of the antenna under test (AUT) are examined by measurements in a reverberation chamber. These configurations are studied in terms of embedded radiation efficiencies, correlations, and ergodic MIMO capacities.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-13. Senast ändrad 2013-06-28.
CPL Pubid: 156663

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur