CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Improved Image Analysis Technique for Producing Color Images of the Velocity of Tissue Motion within the Myocardium

Tomas Gustavsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys) ; Q. Liang (Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys)
Proc. of 3rd European Conference on Engineering and Medician, Frolence, Italy (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15665

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Digitala bildsystem och bildanalys (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur