CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Radiolysis of C5-BTBP in cyclohexanone irradiated in the absence and precence of an aqueous phase

Anna Fermvik (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; Emma Aneheim (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi) ; B Grüner ; Z Hájkovà ; M Kvicalová (Institutionen för kemi- och bioteknik) ; Christian Ekberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi)
Radiochim Acta (0033-8230). Vol. 100 (2012), 4, p. 273-282.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Radiolysis, Degradation product, Solvent extraction, Partitioning, BTBP, Actinide, Lanthanide, DiluentDenna post skapades 2012-04-13. Senast ändrad 2015-11-05.
CPL Pubid: 156622

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kärnkemi (2005-2014)
Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur