CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spectral measurement using IC-compatible linear variable optical filter

Arvin Emadi ; Semen Grabarnik ; Huaiwen Wu ; Ger de Graaf ; Karin Hedsten (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet) ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Jose Higino Correia ; Reinoud F Wolffenbuttel
Proc. SPIE 7716, 77162G (2010), Monday 12 April 2010 Brussels, Belgium Micro-Optics 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-12.
CPL Pubid: 156610

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Nanotekniklaboratoriet
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Energi
Nanovetenskap och nanoteknik
Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur