CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electronically validation of galvanic O2 sensors

Arne Sieber ; A. Krozer ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Bill Brox
EUBS 2011, Gdansk, August 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-12. Senast ändrad 2012-04-18.
CPL Pubid: 156609

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem (2007-2015)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Produktion
Transport
Elektroteknik och elektronik
Fysiologi

Chalmers infrastruktur