CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computationally Efficient Angle Estimation for Signals with known Waveforms

J. Li ; B. Halder ; P. Stoica ; Mats Viberg (Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling)
Proc. 3rd Annual Workshop on Adaptive Sensor Array Processing, Lexington, MA (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 15659

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Signalbehandling (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur