CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Study of NOx Adsorption on CGO10 Impregnated with K2O or BaO

M. L. Traulsen ; Hanna Härelind Ingelsten (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; K. K. Hansen
Journal of Physical Chemistry A (1089-5639). Vol. 116 (2012), 10, p. 2497-2505.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the present work diffuse reflectance infrared Fourier transform (DRIFT) spectroscopy is applied to study the adsorption of NOx at 300-500 degrees C in different atmospheres on gadolinium-doped ceria (CGO), an important material in electrodes investigated for electrochemical NO removal. Furthermore, the effect on the NOx adsorption when adding K2O or BaO to the CGO is investigated. The DRIFT study shows mainly the presence of nitrate species at 500 degrees C, whereas at lower temperature a diversity of adsorbed NO species exists on the CGO. The presence of O-2 is shown to have a strong effect on the adsorption of NO, but no effect on the adsorption of NO2. Addition of K2O and BaO dramatically affects the NOx adsorption and the results also show that the adsorbed NOx species are mobile and capable of changing adsorption state in the investigated temperature range.

Nyckelord: nitric-oxide reduction, electrochemical reduction, cerium oxide, composite electrodes, nitrogen-dioxide, catalysts, decomposition, spectroscopy, storage, perovskiteDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-12. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 156581

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Transport
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur