CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Strukturering av reglersystemet vid en gasfas polyetenanläggning (Structuring of the control system for a gas phase polyethylene plant)

Annika Leonard (Institutionen för reglerteknik)
Regina program conference (1995)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15658

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur