CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Force Threshold for Hearing by Direct Bone Conduction

Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; A. Ringdahl
J. Acoust. Soc. Am. Vol. 97 (1995), 2, p. 1124-1129.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15657

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur