CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Averaging of flamelet-conditioned kinematic equation in turbulent reacting flows

Sabelnikov V.A. ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Turbulence: Theory, Types and Simulation p. 321-364. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-11. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 156563

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur