CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Localization in mobile wireless and sensor networks

M. Nicoli ; S. Gezici ; Z. Sahinoglu ; Henk Wymeersch (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem)
EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking (1687-1499). (2011)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2012-04-11. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 156551

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur