CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The human element in maritime logistics

Cecilia Österman (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Maritime logistics: a complete guide to effective shipping and port management. Edited by Dong-Wook Song & Photis M Panayides p. 59-74. (2012)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-11. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 156550

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Developing a Value Proposition of Maritime Ergonomics