CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book review of `Performance Modeling of Automated Manufacturing Systems', by N. Viswanadham and Y. Narahari

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Automatica Vol. 31 (1995), 2, p. 354-356.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15655

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur