CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Complexity Reduction of Direct-Sequence Code Division Multiple Access Receivers

Erik G. Ström (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem) ; Stefan Parkvall ; Scott L. Miller ; Björn E. Ottersten
Proceedings IEEE International Conference on Communications p. 1643-1647. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: cdmaDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15650

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur