CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of Speech Technology in Vehicles

Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers)) ; Ing-Marie Jonsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)) ; Jessica Villing ; Staffan Larsson
Speech Technology p. 195-219. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: dialogue systems, cognitive load, driver distraction, in-vehicle interaction, multimodal interactionDenna post skapades 2012-04-10.
CPL Pubid: 156498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Interaktionsdesign (Chalmers) (2008-2010)
Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap (Chalmers)
Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (GU)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Chalmers infrastruktur