CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mjölkprodukter för Hälsa

Märkning för Konsumenter

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2012. - 11 s.
[Rapport]

Rapporten ger grön, gul eller röd signal till konsumenter om val av mjölkprodukter för hälsa. Rapporten inleds med biokemiska grunder och förklaringar. Råden är utformade oberoende av näringsliv och andra intressenter.

Grönt får mjölk, fil och yoghurt som inte är starkt fettreducerad. Rött får sötad fil och yoghurt samt choklad och glass. Signaler med kommentarer ges även för flera vanliga mer specifika produktkategorier och produkter.

Nyckelord: biokemi, mjölkfett, fetthalt, socker, mjölkchoklad, gräddglassDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-09.
CPL Pubid: 156487

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi
Hushålls- och kostvetenskap

Chalmers infrastruktur