CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A State-Space Model for Multiphase Transmission Lines

Rina Navarro-Adlemo (Institutionen för reglerteknik)
Control Engineering Practice Vol. 2 (1994), 2, p. 255-262.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur