CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid objects

Michael Tittus (Institutionen för reglerteknik) ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Hybrid Systems II, Lecture Notes in Computer Science, editor A. Nerode and P. Antsaklis and W. Kohn and S. Sastry Vol. 999 (1995), p. 493-508.
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15647

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur