CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Changes in carotenoid concentration in human postprandial chylomicrons and antioxidant effect in HepG2 caused by differently processed fruit and vegetable soups.

Maria Sanchez-Campillo ; Elvira Larque ; EDaniel Gonzalez-Silvera ; Rebeca Martinez-Tomas ; Manuel Garcia-Fernandez ; Francisco Aviles ; Anna Wellner (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Lucy Bialek ; Soledad Parra ; Marie Alminger (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Salvador Zamora ; Fransisca Perez-Llamas
Food Chemistry (0308-8146). Vol. 133 (2012), p. 38-44.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Lycopene; beta-carotene; human post-prandial chylomicron; HepG2; fruit and vegetable; antioxidantDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-05. Senast ändrad 2015-06-12.
CPL Pubid: 156465

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Kemi
Fysiologi
Kemi

Chalmers infrastruktur