CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En undersökning i skalmodell för att förklara fysiken bakom utbredning av buller

Jens Forssén (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik) ; Maarten Hornikx (Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik)
Ljudlandskap för bättre hälsa, Årsrapport 2004, Mistra p. 10-11. (2004)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-04-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 156460

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk akustik, Vibroakustik (1900-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur