CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Variationer hos trafikbuller under korta tider

Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Maarten Hornikx (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Ljudlandskap för bättre hälsa, Årsrapport 2005, Mistra p. 17-19. (2005)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-04-05. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 156459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur