CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduction potential of road traffic noise – A Pilot Study

Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Tor Kihlman (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Jens Forssén (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Lars H. Ivarsson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2007. - 40 s.
[Rapport, populärvetenskaplig]


Denna post skapades 2012-04-05. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 156457

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur