CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid Objects

Michael Tittus (Institutionen för reglerteknik) ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the 2nd IEEE Mediterranean Symposium on New Directions in Control and Automation, Maleme, Crete p. 448-454. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur