CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of Epoxy Microcomposite and Nanocomposite Materials for Power Engineering Applications

A. Krivda ; T. Tanaka ; M. Frechette ; J. Castellon ; Montanari G.C. Fabani D. and ; R. Gorur ; P. Morshuis ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; J. Kindersberger ; A. Vaughn ; S. Pelissou ; Y. Tanaka ; L.E. Schmidt ; G. Lyer ; T. Andritsch ; Anglhuber M. Seiler J. and
IEEE Electrical Insulation Magazine (0883-7554). Vol. 28 (2012), 2, p. 38-51.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 156435

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur