CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrid Systems in Process Control

Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik) ; Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; Michael Tittus (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the 33rd IEEE Conference on Decision and Control, Orlando, Florida p. 3587-3592. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15643

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur