CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mild Steam Explosion of Spruce Wood

Kerstin Jedvert (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2012. - 65 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: mild steam explosion, spruce, (galacto)glucomannan, NaBH4, separationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-03.
CPL Pubid: 156395

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2012-04-26
Tid: 14:00
Lokal: KC-salen, Kemigården 4

Ingår i serie

Licentiatuppsatser vid Institutionen för kemi- och bioteknik, Chalmers tekniska högskola