CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modification of the Temperature Calculation Library for Premixed Turbulent Combustion Simulation

Ehsan Yasari (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
6th OpenFOAM Workshop, PennState University, USA, 13-16 June, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Premixed turbulent combustion, thermophysicalModels library, spherical flame, OpenFOAMDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-04-02. Senast ändrad 2013-09-23.
CPL Pubid: 156380

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur

C3SE/SNIC (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


RANS Simulations of Interaction between Premixed Flame and Turbulence using OpenFOAM Library