CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kopplingen mellan linjärkvadratisk optimering och klassiska frekvensmetoder (Connections between linear-quadratic design and classical frequency domain methods)

Inge Jovik (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik)
Preprints, Reglermöte 94, Västerås, Sweden (1994)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2010-01-18.
CPL Pubid: 15635

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur