CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hybrida system - modeller för analys och syntes (Hybrid systems - models for analysis and synthesis)

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik) ; Bengt Lennartson (Institutionen för reglerteknik) ; Michael Tittus (Institutionen för reglerteknik)
Preprints, Reglermöte 94, Västerås, Sweden (1994)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15634

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur