CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Coherent Detector Based on Linear Prediction and Decision Feedback for DQPSK

Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
Electronics Letters Vol. 30 (1994), 20, p. 1642-1643.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: linear-modDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15633

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur