CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Bone-Anchored Hearing Aid: Principal Design and Audiometric Results

Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Anders Tjellström ; G. Lidén
ENT Journal Vol. 73 (1994), 9, p. 670-675.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15632

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur