CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Derivation and quantitative analysis of the differential self-interrogation Feynman-alpha method

Johan Anderson (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; L. Pal ; Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Dina Chernikova (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; S. Pozzi
European Physical Journal Plus (2190-5444). Vol. 127 (2012), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

A stochastic theory for a branching process in a neutron population with two energy levels is used to assess the applicability of the differential self-interrogation Feynman-alpha method by numerically estimated reaction intensities from Monte Carlo simulations. More specifically, the variance to mean or Feynman-alpha formula is applied to investigate the appearing exponentials using the numerically obtained reaction intensities.

Nyckelord: systems, driven, Feynma-alpha, DDAA, DDSIDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-29. Senast ändrad 2016-10-18.
CPL Pubid: 156297

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fysik

Chalmers infrastruktur