CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulationsbasierte Parameterstudie zum Zusammenhang zwischen Rollgeräusch und Rollwiderstand von PKW-Reifen

Carsten Hoever (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik) ; Wolfgang Kropp (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik)
DAGA 2012, Fortschritte der Akustik, 38. Deutsche Jahrestagung für Akustik, 19.--22. März 2012, Darmstadt p. 419-420. (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: tyre, rolling noise, rolling resistance, parameter study, simulation, wfemDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-29. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 156279

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik, Vibroakustik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Akustik

Chalmers infrastruktur