CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Criteria for Future Marine Fuels

Selma Bengtsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Karin Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations ) ; Ellis Joanne ; Lennart Haraldsson ; Bengt Ramne ; Per Stefenson
The IAME 2012 Conference September 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-29. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 156278

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik, Maritime Operations (2012-2014)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur