CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Feldspar: Application and Implementation

Emil Axelsson (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers)) ; Mary Sheeran (Institutionen för data- och informationsteknik, Programvaruteknik (Chalmers))
Lecture Notes in Computer Science (0302-9743). Vol. 7241 (2012), p. 402-439.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Central European Functional Programming School, Revised Selected LecturesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-28. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 156271

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)