CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

REGO - Process identification, controller synthesis and on-line implementation

Bengt Schmidtbauer (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the 10th IFAC Symposium on System Identification, Copenhagen, Denmark p. 11. (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15625

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur