CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patience is a virtue? Some reflections on mandate implementation and uptake

Jonas Gilbert (Chalmers bibliotek)
ScieCom Info (1652-3202). Vol. 8 (2012), 1,
[Artikel, övrig]

Nyckelord: Open Access, Scholarly CommunicationDenna post skapades 2012-03-27. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 156220

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek (1964-2017)

Ämnesområden

Biblioteks- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur