CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Autonomous Intelligent Cruise Control

Anders Björnberg (Institutionen för reglerteknik)
Proc of the 44th IEEE Vehicular Technology Conference, Stockholm, Sweden (1994)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15620

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur