CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reference Quantities of the Bone-Anchored Hearing Aid

Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
Nobelpharma International Updates Vol. 2,94 (1994), p. 10-11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur