CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integrering av kemiämnen och samarbete med matematik – ett 10-års perspektiv på Chalmers största sammanhållna kurs

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Björn Åkerman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Som en del i den satsning på grundutbildningen som Chalmers Stiftelses gjorde för drygt 10 år sedan (“Chalmers Strategic Effort on Learning and Teaching”; C-SELT) bedrevs under 2001 ett intensivt utvecklingsarbete på institutionen för Kemi och bioteknik för att under ht-2002 starta kursen Kemi med biokemi. Kursens övergripande mål är att integrera de centrala kemiämnena redan från början av utbildningen och innebar ett helt nytt sätt för oss att undervisa grundläggande kemi: Likheter snarare än skillnader mellan ämnesområdena sattes i fokus, och arbete i stora lärarlag och samarbete med de parallella matematik-kurserna var två av huvudmålen. Nu 10 år senare har vi, om inte facit, så i all fall mycket erfarenhet att dela med oss av. Speciellt kan vi konstatera att kursen uppskattas av studenterna och arbetssättet av lärarna, men att det från ett kunskapsperspektiv och ett programperspektiv finns både för och nackdelar.


3:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet, 30 november – 1 december 2011Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-23. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 156146

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Kemi
Pedagogiskt arbete

Chalmers infrastruktur