CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IUPAC to Update Terminology and Nomenclature Rules

Lars Öhrström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
ChemistryViews 20 March , (2012)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-03-23. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 156131

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Kemi

Chalmers infrastruktur