CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of Moisture Variations on Paper Machines

Guy Dumont ; I. Jonsson ; M. Davies ; F. Ordubadi ; Y. Fu ; K. Natarajan ; Claës Lindeborg (Institutionen för reglerteknik) ; M. Heaven
IEEE Transacrtions on Control Systems Technology Vol. 1 (1993), 2,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19.
CPL Pubid: 15611

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur