CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reduced Complexity Detectors for Continuous Phase Modulation Based on a Signal Space Approach

Torgny Palenius ; Arne Svensson (Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem)
European Transactions on Telecommunications Vol. 4 (1993), 3, p. 285-297.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: cpmDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 15606

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för informationsteori, Kommunikationssystem (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur