CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Book review of `Adaptive Control - Stability, Convergence, and Robustness' by S. Sastry and M. Bodson

Bo Egardt (Institutionen för reglerteknik)
Automatica Vol. 29 (1993), 3, p. 802-803.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 15604

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur