CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Properties and Detection of Transient Noise in an Everyday Sound Environment

Anders Gingsjö (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Bo Håkansson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik) ; Peder Carlsson (Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik)
15th Danavox Symposium (1993)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 15603

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik, Medicinsk teknik (1980-1997)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur