CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental Orientation and Economic Performance: How Profitable Are Small Green Firms

Marcus Linder (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Joakim Björkdahl (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik) ; Daniel Ljungberg
2012 Academy of Management Annual Meeting, August 3-7, Boston, Massachusetts. (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-03-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 156026

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Innovationsteknik (2005-2016)
Institutet för innovation och entreprenörskap (2008-2012)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv
Företagsekonomi
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur