CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Exploring Children’s foodscapes

Helene Brembeck ; Barbro Johansson ; Kerstin Bergström ; Pontus Engelbrektsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)) ; Sandra Hillén ; Lena Jonsson ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors ; Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK)) ; Eva Ossiansson ; Helena Shanahan
Proceedings from the 4th International Conference on Multidisciplinary Perspectives on Child and Teen Consumption. June 21-23 2010, Campus Norrköping, Sweden (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: co-research, foodscape, food


Publisher: Child Studies, Department of Thematic Studies, Linköping UniversityDenna post skapades 2012-03-19. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 156017

 

Institutioner (Chalmers)

Centrum för konsumtionsvetenskap (CFK) (GU)
Institutionen för kulturvetenskaper (GU)
Gothenburg Research Institute (GRI) (GU)
Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (GU)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)
Företagsekonomiska institutionen, Marknadsföring (GU)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Hushålls- och kostvetenskap
Barn

Chalmers infrastruktur